câu hỏi phổ biến trong tuyển dụng

Mục đích của nhà tuyển dụng là gì khi hỏi “Sở thích của bạn là gì?”

Một câu trả lời sai lầm khủng khiếp cho câu hỏi: “Sở thích của bạn là gì” là “Tôi thực sự không có bất cứ sở thích nào đặc biệt, tôi quá bận rộn”. Bên cạnh những câu hỏi cơ bản của nhà tuyển dụng cho bạn thì câu “Sở thích của bạn là gì?”